Các điều khoản và điều kiện

bess-nyc.com (“bess-nyc.com”) vận hành trang web bess-nyc.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của bess-nyc.com là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, bess-nyc.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập . Mục đích của bess-nyc.com trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập bess-nyc.com sử dụng trang web của mình. Đôi khi, bess-nyc.com có thể tổng hợp thông tin không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

bess-nyc.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) đối với người dùng đã đăng nhập và đối với người dùng để lại nhận xét trên các blog/trang web của trang web bess-nyc.com. bess-nyc.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog/ trang web nơi bình luận được để lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web bess-nyc.com chọn tương tác với bess-nyc.com theo những cách yêu cầu bess-nyc.com thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà bess-nyc.com thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại trang web bess-nyc.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với bess-nyc.com được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, bess-nyc.com chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với bess-nyc.com. bess-nyc.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân với cảnh báo trước rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

bess-nyc.com có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. bess-nyc.com có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, bess-nyc.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

bess-nyc.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt bess-nyc.com hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại các trang web bess-nyc.com và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web bess-nyc.com, bạn đồng ý chuyển những thông tin đó cho họ. bess-nyc.com sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, bess-nyc.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân theo yêu cầu của trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi bess-nyc. com tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc các quyền của bess-nyc.com, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web bess-nyc.com và đã cung cấp địa chỉ email của mình, bess-nyc.com đôi khi có thể gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ để cập nhật cho bạn với những gì đang diễn ra với bess-nyc.com và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. bess-nyc.com thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. bess-nyc.com sử dụng cookie để giúp bess-nyc.com xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web bess-nyc.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. bess-nyc.com những khách truy cập không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên